Anbragt i historien handler om liv og vilkår for børn og voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-1980. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre, epileptikere.

På siden kan du læse om forskningsprojektets resultater. Du kan også fortælle din egen historie og bidrage til en fortsat indsamling af viden om livet og vilkårene for anbragte.

Hent og læs rapporten under fanen Om siden eller på Socialstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde vores metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med indsamlingen af øjenvidneberetninger. En litteraturfortegnelse med kilder til dansk socialforsorgs historie. En arkivfortegnelse der beskriver socialforsorgens arkiver om anbragt og indlagte. En institutionsfortegnelse med en oversigt over kildemateriale om institutioner og organisationer inden for socialhistorien. En oversigt over socialhistoriske museer og samlinger.

 

FORTÆLLINGER

22. november 2016
Beskrivelse; Christiansgade optagelseshjem, Århus
Optagelseshjemmet lå i Christiansgade 18, Århus, til engang i slutningen af 1950érne, hvor det flyttede i nye bygninger på marselisboulevard i Århus og omtales nu som børnehjemmet på søndermarken.
Optagelseshjemmet var baseret på midlertidig anbringelse af børn hvor familierne ikke selv kunne klare at passe børnene grundet sygdom hos en eller begge forældre.
 
Optagelseshjemmet i Christiansgade, var en ældre 4 etagers bygning i Århus Centrum.
Christiansgade, går fra Vester Alle til Åboulevarden og skråner fra Brobjerg mod Mølleengen.
 
Overfor hjemmet, lidt højere oppe ad gaden lå daværende Tinghuset Århus arrest, lige overfor hjemmet lå en legeplads.
 
Bygningen havde en port hvorfra der var adgang ind i bygningen, der også havde en sidebygning.
I gården var en hævet plæneanlæg der blev brugt til tørreplads. Bag gården lå daværende avistrykkeri Jyllandsposten med adresse i Frederiksgade.
 
Når man gik ind i bygningen var det første man bemærkede, en trappeopgang som i en almindelig beboelsesejendom.
 
I stueetagen var der i hovedbygningen legerum ud mod Christiansgade. De to stuer havde store vinduer som om der havde været forretning der tidligere. Der var afskærmning for vinduerne ud mod gaden. Længere tilbage i bygningen ind mod og i sidebygningen var spisesalen, køkken og kontor.
 
På 1´sal med adgang fra hovedtrappen var drengenes sovesale, to store stuer en grøn og en blå. Foruden var der også med adgang fra hovedtrappen adgang til et stort værelse hvor en af pædagogerne boede / opholdt sig i sin vagt.
 
På 2´sal med adgang fra hovedtrappen var pigernes sovesale og tilsvarende var der her et værelse til rådighed for en pædagog.
Jeg mener at huske, at der på 3´sal var sygestue samt lager med nyt tøj som børnene blev iklædt når de ankom til hjemmet. Tøj de måtte beholde når de skulle tilbage til deres hjem.
 
I kælderen var der bl.a. installationer til bl.a. fjernvarme og et rum føret ind under porten. Her var der kartoffellager.
 
I 1950érne kom der et nyt ungt forstanderpar Lis og Carl Schulz, der havde en moderne indstilling til børns tarv på et børnehjem.
 
SLUT
13. juni 2016
hvad jeg kan huske fra min tid som anbragt.

Jeg kan huske at jeg var bange for mænd, jeg havde tilstoppet tårekanaler og kunne ikke lide når lægen skulle kigge på mig. Fik også punkteret højre øre, pg. mellemørebetændelse. Da jeg skulle adopteres ville jeg ikke have kontakt med min "far" men det kom hurtigt, efter jeg flyttede hjem til min familie. Jeg kan ikke huske de andre som var der samtidlig med mig, men det kunne være sjovt hvis nogen kunne huske mig fra den tid jeg var på hjemmet.