Anbragt i historien handler om liv og vilkår for børn og voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i perioden 1945-1980. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre, epileptikere.

På siden kan du læse om forskningsprojektets resultater. Du kan også fortælle din egen historie og bidrage til en fortsat indsamling af viden om livet og vilkårene for anbragte.

Hent og læs rapporten under fanen Om siden eller på Socialstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde vores metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med indsamlingen af øjenvidneberetninger. En litteraturfortegnelse med kilder til dansk socialforsorgs historie. En arkivfortegnelse der beskriver socialforsorgens arkiver om anbragt og indlagte. En institutionsfortegnelse med en oversigt over kildemateriale om institutioner og organisationer inden for socialhistorien. En oversigt over socialhistoriske museer og samlinger.

 

FORTÆLLINGER

04. november 2018
Der var helt stille på sovesalen

En lille dreng var jeg, men erindrer min mors omsorgssvigt. Et begreb der var ukendt i 1960. Dengang handlede det om forældrenes ve og vel - ikke barnets tarv. En nat lå jeg helt stille i tremmesengen på sovesalen. Månen kastede sit blege lys ind, pludselig havde jeg en fantasi om et græshoppelignende insekt på dynen. Var dog ikke bange, det viste blot jeg levede i min egen verden, en art fantasiverden for at beskytte mig mod omgivelserne.

Husker jeg blev behandlet fint og fik det bedre. Det blev bemærket af min mor, der pludselig alligevel gerne ville have mig tilbage til hjemmet. Indtil da var jeg permanent afskrevet af hende. Måske det var meget godt jeg lige var lidt hjemmefra, men at blive stemplet som åndssvag giver et lidt lavt selvværd.

Med venlig hilsen

Flemming Michaelsen

04. november 2018
Anbragt på de Kellerske Institutioner 1960-1963

Mit navn er Flemming, et eksempel på et fejlanbragt lille barn. Min far var tandlæge, så fra et bedrestillet hjem. Min mor var medhjælpende hustru i Tandklinikken med fremstilling af tandaftryk m.m. Næstyngst ud af en søskendeflok på fire. Min mor, omtales som narcessist, dog ikke diagnosticeret som sådan, magtede ikke at tage sig af mig, blev omsorgssvigtet, især fordi min yngste bror blev født i 1959. Af hensyn til min mors almene velbefindende, blev jeg anbragt under åndssvageforsorgen i Brejning ved Vejle på De Kellerske Anstalter som institutionen hed på det tidspunkt. Der forblev jeg i tre år. I dag klarer jeg mig selv, dog med lidt psykiske problemer og problemer med mit selvværd. I dag er jeg 61 år, arbejder på fuld tid som chauffør i Region Hovedstaden. Det lykkedes mig også at blive cand mag i historie og forhistorisk arkæolog fra Københavns Universitet. Min sag fik jeg på egen hånd dokumenteret via Nørrejyllands Landsarkiv i Viborg i 2007.

Med venlig hilsen

 

Flemming Michaelsen